Laatujärjestelmässämme on kiinnitetty erityistä huomiota asiakastyytyväisyyteen sekä prosessien erityisen hyvään hallintaan. Tavoittelemme entistä parempaa asiakaspalvelua kiinnittämällä erityistä huomiota toimitusvarmuuteen sekä asiakaspalautusten järjestelmälliseen käsittelyyn ja seurantaan. Kehitämme laatujärjestelmää myös tulevaisuudessa jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaan.

Uusi laatujärjestelmä

Olemme rakentaneet laatujärjestelmän, joka kattaa toimintamme kokonaisvaltaisesti. Prosessiemme suunnittelu, dokumentointi, analysointi ja seuranta ovat laatustandardi ISO 9001:2015 vaatimusten mukaisia. Laadun ja prosessien jatkuva parantaminen on sekä laatustandardin että omien toimintaperiaatteidemme mukaista.

OT-Kumin laatujärjestelmälle on myönnetty ISO 9001:2015 standardin sertifikaatti. Sertifikaatti kattaa kaikki yrityksen suunnittelun ja valmistuksen prosessit kumi-, silikoni- ja TPE-tuotteille.

Osana laadun kehittämistä ja entistä parempaa asiakkaiden tarpeisiin vastaamista kehitämme 3D-tulostuksen käyttöä simulointiin ja kokeiluun jo tuotantotyökalua valmistettaessa.

Meillä tuotekehitys on jokapäiväistä toimintaa

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja tuotantolinjojamme, jotta voimme palvella asiakkaitamme tehokkaammin ja laadukkaammin. Perustamme tuotekehityksemme eri tiivistemateriaaleista ja -profiileista saatuihin käyttökokemuksiin. Laadun ja toimitusvarmuuden takaamiseksi valmistamme itse profiilien suulakkeet. Jatkojalostuksessa asiakkaan tarpeiden mukaan suunniteltu ja valmistettu tiivisteprofiili viimeistellään asiakkaan haluamaan muotoon.

Pääosa tiivisteprofiileistamme suunnitellaan alun perin tiettyyn, tarkasti määriteltyyn kohteeseen. Kokemus on osoittanut, että jo suunnittelun alkuvaiheessa käynnistetty yhteistyö asiakkaamme suunnittelijoiden kanssa johtaa parhaaseen lopputulokseen. Standardituotteiden käyttö on vähentynyt ja nykyisin pyrimme aina löytämään profiilin toiminnan kannalta parhaan ratkaisun. Se voi olla tiiviys, äänenvaimennus, eristyskyky, hinta, värähtelyn poisto tai ulkonäöllinen yksityiskohta. Suulaketyökalut profiileihin valmistetaan tietokoneohjatulla työstökoneella: näin lopputuotteessa päästään erinomaiseen tarkkuuteen.

Tärkeintä on asiakastyytyväisyys

Asiakaskohtaiset profiilit ovat tärkeintä tuotantoamme. Valmistamme asiakkaiden tiivistetarpeita vastaavat tuotteet asiakaskohtaisten vaatimusten mukaan, ja profiilit suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Näin voimme parhaiten palvella kaikkia asiakkaitamme yksilöllisesti. Tavoitteenamme on pitkä, kestävä ja luottamuksellinen yhteistyö asiakkaan kanssa.

Mittaamme laatua muun muassa asiakaspalautteiden ja aikataulujen toteutumisen avulla. Selvitämme todetut virheet ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet aina tarkasti. Kartoitamme aina myös mahdollisuudet lisätä asiakastyytyväisyyttä, sillä asiakastyytyväisyyden pysyminen erinomaisella tasolla ja sen kasvattaminen on meille keskeinen arvo ja tavoite.

Kestävyys ja vastuullisuus

Meidän raaka-ainevalintoihimme vaikuttavat luonnollisesti niiden vaikutukset ympäristöön. Olemme panostaneet määrätietoisesti kierrätyskelpoisesta termoplastisesta elastomeeristä eli TPE:stä valmistettujen profiilien tuotekehitykseen. Raaka-ainetoimittajiamme puolestaan koskevat Reach ja RoHS-vaatimukset.

Valmistamme kaikki tiivisteprofiilimme joko kumista, TPE:stä tai silikonista. Kaikki materiaalimme ovat sertifioituja. Tiedämme, mitä materiaali sisältää ja mistä raaka-aineet tulevat. Käytämme pääasiassa suomalaisia raaka-aineita.