TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

OT-Kumi Oy on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) tarkoittama rekisterinpitäjä käsitellessään asiakastietojaan. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä asianmukaista huolellisuutta sekä soveltuvaa lainsäädäntöä.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: OT-Kumi Oy
Osoite: Lieksentie 8, 91100 Ii, Suomi
Y-tunnus: 0720557-8
Sähköpostiosoite: janne.lahdenpera(at)ot-kumi.com
Yhteyshenkilö: Janne Lahdenperä

2. Käsiteltävät henkilötiedot, tietolähteet, käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Rekisterinpitäjä kerää kahdenlaisia henkilötietoja: (i) Asiakastiedot; ja (ii) Tekniset tiedot. OT-Kumi ei käytä normaalisti käytetä Teknisiä tietoja (kuten evästeiden kautta kerättynä IP-osoitetta) henkilön identifioimiseksi yksilönä, mutta henkilö voidaan joissain tapauksissa tunnistaa myös niiden perusteella. Tällaisissa tilanteissa Teknisiä tietoja voidaan tietosuojalainsäädännön mukaan pitää henkilötietoina.

Rekisterinpitäjä käsittelee erityisesti seuraavia henkilötietoryhmiä alla kuvatuissa käsittelytarkoituksissa ja seuraavilla oikeusperusteilla:

2.1. Asiakkaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot kuten asiakkaan nimi ja osoite, yhteyshenkilön sähköposti, puhelinnumero

Tietolähde: Asiakas tai asiakkaan yhteyshenkilö itse. Asiakkaan osoite voidaan tarkastaa julkista lähteistä kuten YTJ.
Käsittelyn tarkoitus: Tavaroiden ja palveluiden tarjoaminen asiakkaalle, myynti ja markkinointi, asiakassuhteen kehittäminen, hoitaminen ja ylläpito, liiketoiminnan kehittäminen
Käsittelyn oikeusperuste: Sopimus
Säilytysaika: Enintään asiakassuhteen ajan. Voidaan poistaa yhteyshenkilön vaihtuessa aiemminkin. 

2.2. Asiakkaan yhteyshenkilön tehtävänimike

Tietolähde: Asiakas tai asiakkaan yhteyshenkilö itse. Asiakkaan osoite voidaan tarkastaa julkista lähteistä kuten YTJ.
Käsittelyn tarkoitus: Myynti ja markkinointi, asiakassuhteen kehittäminen, hoitaminen ja ylläpito, liiketoiminnan kehittäminen
Käsittelyn oikeusperuste: Sopimus
Säilytysaika: Enintään asiakassuhteen ajan. Voidaan poistaa yhteyshenkilön vaihtuessa aiemminkin. 

2.3. Uutiskirjeen tilanneen henkilön yhteystiedot kuten sähköpostiosoite

Tietolähde: Tilannut henkilö itse
Käsittelyn tarkoitus: Myynti ja markkinointi, uutiskirjeen toimittaminen
Käsittelyn oikeusperuste: Suostumus (voidaan peruuttaa valitsemalla opt-out uutiskirjeestä)
Säilytysaika: Niin kauan kuin henkilö tilaa uutiskirjettä

2.4. Tekniset tiedot, kuten IP-osoite

Tietolähde: Käyttäjän laite ja verkkosivujen käytön kautta kerättävät tiedot
Käsittelyn tarkoitus: Palveluiden tarjoaminen, liiketoiminnan kehittäminen, verkkosivujen käytön seuranta ja käyttäjäkokemuksen parantaminen, myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Käsittelyn oikeusperuste: Suostumus (evästesuostumus verkkosivuilla), joka on peruutettavissa).
Säilytysaika: Säilytys evästeilmoituksesta ja evästekäytännöstä ilmi käyvän ajan.

3. Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolisiin valtioihin

Henkilötietoja voivat OT-Kumin puolesta käsitellä sen kumppanit, jotka voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai henkilötietoja voidaan käsitellä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta, vaikka tiedot itsessään säilytetään EU/ETA-alueella (esim. järjestelmien ylläpitotarkoituksessa.

Siirtäessämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n Komission vakiosopimuslausekkeita) tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi huolehdimme ja edellytämme myös käsittelijämme huolehtimaan tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina huolimatta siitä siirretäänkö niitä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

4. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Rekisterinpitäjä voimme luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme käyttäessämme heidän palveluun osana liiketoimintaamme. Rekisterinpitäjällä on yhteistyökumppaneidensa kanssa henkilötietojen käsittelysopimukset tai niitä vastaavat ehdot, joilla varmistetaan, että kumppanit käsittelevät henkilötietoja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja käsittelevät mm. seuraavat tahot:

Tilitoimisto Simo Salonen Oy
Creamailer Oy
Chat-palvelu Tawk.to
Google Analytics verkkosivujen käytön seurannan tarkoituksessa, tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

5. Rekisteröidyn oikeudet

Tiedonsaantioikeus

Rekisteröitynä sinulla on aina oikeus saada tieto niistä itseään koskevista henkilötiedoista, joita rekisterinpitäjä tai sen kumppanit käsittelevät. Tietopyynnön voi aina esittää rekisterinpitäjän em. osoitteeseen. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi tietopyynnön yhteydessä.

Oikeus tietojen oikaisuun ja poistamiseen

Rekisteröitynä sinulla on rekisteröitynä pyytää itseään koskevien virheellisten, puutteellisten, epätarkkojen tai tarpeettomien henkilötietojen poistamista, täydentämistä tai korjaamista. Lainsäädäntö ja velvollisuutemme ja tarpeemme säilyttää asiointihistoriaa voi kuitenkin asettaa rajoituksia tälle ja annamme lisätietoja. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi pyynnön yhteydessä.

Oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröitynä sinulla on rekisteröitynä oikeus vastustaa tietynlaista henkilötietojen käyttöä, jos kyseisiä tietoja käsitellään muuhun kuin tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen tai laillisen velvoitteen täyttämisen kannalta tarpeelliseen tarkoitukseen. Voit vastustaa mitä tahansa henkilötietojesi jatkokäsittelyä myös aiemmin annetun suostumuksen jälkeen ja peruuttaa annetun suostumuksen. Voit pyytää myös rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä, mikäli käsittelyn perusteena on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Vastustamisen voi aina esittää rekisterinpitäjän em. osoitteeseen. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi pyynnön yhteydessä.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröitynä sinulla on oikeus saada kopio henkilötiedoista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä muodossa tietojen siirtämiseksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli käsittelyperusteena on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi pyynnön yhteydessä.

Oikeuksien käyttäminen

Rekisterinpitäjänä voimme tarvittaessa pyytää toimittamaan lisätietoja henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Rekisterinpitäjänä voimme hylätä kohtuuttoman toistuvat, liialliset tai ilmeisen perusteettomat pyynnöt. Kerran vuodessa esitettyä pyyntöä ei pidetä toistuvana.

Valituksen tekeminen tietosuojaviranomaiselle

Mikäli pidät henkilötietojen käsittelyä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisena, Rekisteröitynä sinulla on aina oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja osoitteessa www.tietosuoja.fi.

6. Tietoturva ja henkilötietojen suojaaminen

Rekisterinpitäjänä toteutamme kaikki kohtuulliset, asianmukaiset, tekniset, turvallisuuteen liittyvät ja organisatoriset keinot ja toimenpiteet, jotka ovat tarkoituksenmukaisia, ottaen huomioon käsittelyn luonne ja tarkoitus sekä käsiteltävien henkilötietojen luonne. Toimenpiteet käsittävät tarpeen mukaan salauksen, palomuurit, turvalliset tilat sekä pääsyoikeusjärjestelmät.

Mikäli turvatoimista huolimatta tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti heikentää merkittävällä tavalla yksityisyydensuojaasi, ilmoitamme asiakasta sinulle ilman aiheetonta viivettä.

7. Evästeet

Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta. Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi kaikenlaisten evästeiden käytölle.

Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan. Esim. asioidessasi verkkokaupassa evästeiden käytön tulee olla mahdollistettu.

Käytämme sivustolla evästeitä palveluiden toteuttamiseksi, markkinoinnin kohdentamiseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Alta löydät lisätietoja sivuillamme olevista sovelluksista, jotka käyttävät evästeitä.
Voit halutessasi torjua tai poistaa meidän tai kolmannen osapuolen verkkosivustojen evästeet muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia – katso lisätietoa selaimesi osiosta ”Ohje”. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, joten jos et halua sallia evästeiden käyttöä, evästeiden aktiivinen poistaminen tai torjuminen voi olla tarpeen.

Lisätietoa evästeiden käytöstä matkapuhelimien selaimissa ja kyseisten evästeiden torjumisesta tai poistamisesta saa matkapuhelimen ohjekirjasta. Jos et salli evästeiden käyttöä, voit edelleen käyttää verkkosivustoamme, mutta kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi oikein.

Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Tämä sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten palveluiden asettamia.