Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kierrätyksen kehittämisellä uusia tuotteita ja parempaa laadunhallintaa

Kehitämme operatiivista toimintaamme ja markkinatarpeiden entistä parempaa täyttämistä panostamalla raaka-ainekierrätykseen sekä laadunhallintaan. Samalla lähestymme nyt ja tulevaisuudessa tärkeitä vähähiilisyystavoitteita.

Hankkeemme ”Kierrätyksen kehittämisellä uuteen liiketoimintaan kumiteollisuudessa” tavoitteena on kehittää uutta liiketoimintaa sekä täydentää tuoteportfoliotamme panostamalla tuotannon materiaalin kierrätykseen ja sen entistä optimoidumpaan hyödyntämiseen sekä laadunhallintaan.

Hukkamateriaali kuluttaa resursseja: se vaatii käsittelyä tuotannossa, ylimääräistä kuljetusta ja sen hävittämiseen kuluu energiaa. Uusilla prosesseilla pystymme käyttämään tämän hyödyntämättömän materiaalin ja säästyvät resurssit asiakkaiden entistä parempaan palvelemiseen ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Myös tuotannon materiaalikierto yksinkertaistuu ja hankkeessa kehittämämme toimet vähentävät sekä suoraa että välillistä hiilijalanjälkeämme.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tavoitteena kumin ja muovin kierrätysprosessin kehittäminen

Kehitystyömme tavoitteena on luoda prosessi, jossa hukkamateriaali kierrätetään lähes 100 %:sti takaisin raaka-aineeksi ja edelleen takaisin materiaalitoimittajalle kierrätettäväksi uuteen materiaalin toimituserään. Kierrätämme muovia jo pienimuotoisesti, mutta kumin osalta kierrätystä ei tällä hetkellä voida tehdä. Hankkeen avulla tutkimme ja kehitämme valmiuttamme pulveroida kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa syntynyt hävikkimateriaali.

Vesileikkaus osaksi kierrätysketjua

Osana prosessien kehittämistä tutkimme vesileikkauksen mahdollisuuksia ja sen liittämistä osaksi kierrätysketjua. Vesileikkauksella on potentiaalia hukkamateriaalien hyödyntämisessä sekä tuotteiden jatkojalostusasteen kasvattamisessa.

Kehitettävä vesileikkausprosessi tulee vähentämään syntyvän hävikkimateriaalin määrää ja näin ollen myös ympäristön kuormitusta. Vesileikkausta voidaan hyödyntää koko materiaalien mitalta, ja hyvin pienetkin hukkamateriaalit voidaan hyödyntää uusina aihioina kappaletavaroiden valmistuksessa. Sen avulla on mahdollista säästää jopa 80 % enemmän hukkamateriaalia kuin perinteisillä leikkausmenetelmillä. Arviomme mukaan hukkamateriaalin vuotuinen määrä vähenisi 50 tonnista noin 10 tonniin.

Vesileikkauksen kehittäminen muuttaa myös työn luonnetta: työn kuormittavuus vähenee automaation hyödyntämisen ansiosta merkittävästi. Se helpottaa työn ja työvuorojen suunnittelua ja mahdollistaa huomion kiinnittämisen itse työn laatuun.

Laadun kehittäminen

Kehitämme hankkeen puitteissa myös yleisesti laatua. Olemme rakentaneet laatujärjestelmän, joka kattaa toimintamme kokonaisvaltaisesti. Kehitystyön ansioista laatujärjestelmällemme on myönnetty ISO 9001:2015 standardin sertifikaatti. Sertifikaatti kattaa kaikki suunnittelun ja valmistuksen prosessit kumi-, silikoni- ja TPE-tuotteille.

Osana laadun kehittämistä ja entistä parempaa asiakkaiden tarpeisiin vastaamista kehitämme prosessia, jossa profiili- ja nauhatuotteita voidaan koeasentaa mittatarkasti, ja ehkäistä näin virheellisten kriittisten mittojen pääseminen tuotteisiin asti. Tähän käytämme 3D-tulostusta ja sen ympärille kehitettävää prosessia, jossa lopullista käyttökohdetta voidaan simuloida ja kokeilla jo tuotantotyökalua valmistettaessa. Tavoitteenamme on parantaa reagointia ja kehitysaikaa sekä tuotteen laatua.

Kehitystyömme mahdollistaa entistä monimutkaisempien ja haastavampien tuotteiden kehittämisen ja aivan uusien asiakkaiden palvelemisen erityisesti hyvin korkeaa mittatarkkuutta vaativissa sovelluksissa. Prosessin etuna on myös sen paikallinen työllistävyys: entistä suurempi osa työstä ja laadunvarmistuksesta voidaan tehdä tämän kehitystyön tuloksena itse yrityksessä. Myös asiakkaat hyötyvät saadessaan nopeasti tuotantovalmiin tuotteen, jota on jo testattu simuloidussa käyttöympäristössään. 3D-prosessi pienentää myös hävikkiä. Uusien tuotteiden koeajot vähenevät oleellisesti, kun mitat voidaan tarkistaa simuloidussa ympäristössä.

Kehitystyö hyödyttää paikallisesti

Kehitystyömme voi johtaa uusien markkinoiden ja asiakkuuksien avautumiseen erityisesti ulkomailla. Tavoitteemme tukevat myös Iin kunnan energiatehokkuuden, kiertotalouden sekä vähähiilisyyden tavoitteiden toteutumista. Tavoitteisiin voi tutustua kunnan sivuilla: www.ii.fi/kestava-arki.

Meille on tärkeää myös se, että kehitystyön opit siirtyvät osaksi yrityksen aineetonta pääomaa hyödyttäen näin sekä tulevaisuuden työtämme että koko alueen ja alan kehitystä, innovatiivisuutta ja elinvoimaisuutta.