Skräddarsydda produkter

 

Planeringstjänster

Vi utvecklar ständigt våra tjänster och tillverkningslinjer för att betjäna våra kunder effektivare och högkvalitativare. Vi säkerställer att våra kunder vår kvalitativa produkter snabbt. Vi har i produktion över 6 000 olika profiler.

Om inget passande alternativ hittas bland standardmodellerna, tillverkar vår fabrik de munstycken som behövs för tätningsbehoven. Det gör att vi kan betjäna alla våra kunder individuellt. Munstyckena tillverkas med datorstyrda bearbetningsmaskiner utifrån kundens planeringsmodell eller våra experters planering. Detta säkrar utmärkt precision i slutprodukten.

Tillverkning

OT-Kumi Oy är en erfaren och kunnig tätningstillverkare. Vi är starkt engagerade i utvecklingen och följer upp användarupplevelsen för olika tätningsmaterial och tätningsprofiler. Det är grunden för vår produktutveckling: det är vardaglig för oss. Våra tillverkningslinjer är moderna och effektiva. För att säkra kvaliteten, måttkonstansen och leveranssäkerheten tillverkar vi själva profilernas munstycken.

I dag tar vi allt mera miljöhänsyn i valet av råmaterial. Andelen återvinningsbar termoplastisk elastomer dvs. TPE har ökat kraftigt de senaste åren. Därför har vi satsat starkt på produktutveckling för dessa profiler.

Vidareförädling

I vidareförädlingen slutförs etätningsprofril som designats och tillverkats för kundens behov i den form kunden vill ha dvs. till exempel till en cirkel eller vinkel. Vid vidareförädlingen gör vi med en fräs de gjutformar som behövs för den önskade formen.